Партнерська мережа

Партнерська мережа

Мережа 1С:Партнерів


1С:ФРАНЧАЙЗИНГ - СУЧАСНА СХЕМА РОЗВИТКУ ВПРОВАДЖУВАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

1С:Франчайзинг - це широка мережа самостійних незалежних підприємств, які отримали підтвердження вендора про якісне надання комплексних послуг з автоматизації управління та обліку за допомогою системи «1С:Підприємство». Франчайзингова мережа сформована та розвивається на базі колективів, які не просто виконують поставки програмних продуктів, але й мають великий досвід обслуговування клієнтів, впровадження, супроводу, а часто і розробки програм.

На даний час в Україні близько 500 фірм-франчайзі в 53-х містах.

ЦЕНТРИ КОМПЕТЕНЦІЇ З КОРПОРАТИВНИХ РІШЕНЬ

Для роботи на корпоративному та держбюджетному сегментах ринку створено мережу партнерів "Центри компетенції 1С:КОРП". Статус "Центр компетенції 1С:КОРП" означає наявність у компанії компетенцій та досвіду виконання масштабних і технологічно складних проектів. Компанії, що входять в мережу "Центри компетенції 1С:КОРП" мають у штаті висококваліфікованих фахівців, у тому числі: з прикладних рішень "1С:Підприємства" для корпоративних і бюджетних організацій, керівників корпоративних проектів, експертів з технологічних питань, консультантів. Центри компетенції "1С:КОРП" володіють необхідною кваліфікацією для надання корпоративним клієнтам якісних послуг із супроводу.

ЦЕНТРИ СУПРОВОДУ ТА СЕРТИФІКОВАНІ СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ - СУПРОВІД КОРИСТУВАЧІВ 1С:ПІДПРИЄМСТВА

Центри Супроводу та Сертифіковані сервісні партнери 1С надають всі види консультаційного та технологічного обслуговування користувачів програм "1С:Підприємство" за єдиною технологією супроводу користувачів, що підтверджується відповідним сертифікатом, і рекомендуються при виборі надійного партнера в регіоні.

ЦЕНТРИ СЕРТИФІКОВАНОГО НАВЧАННЯ

Центри Сертифікованого Навчання (ЦСН) забезпечують навчання фахівців і дають їм знання з продуктів системи програм "1С:Підприємство 8". На даний час нараховується близько 80 ЦСН в 22 містах України.

Особливість такого навчання в тому, що у всіх регіональних ЦСН читаються єдині авторизовані навчальні курси за системою програм "1С:Підприємство 8", схвалені розробниками технологічної платформи і методистами прикладних рішень. Програми курсів, методика викладання, методичні матеріали, які використовуються, є однаковими для всіх ЦСН. Викладачі, які читають курси в регіональних ЦСН, проходять централізоване навчання, складають іспит і отримують сертифікат викладача ЦСН. Такий підхід забезпечує високий рівень кваліфікації викладача будь-якого регіонального ЦСН і якість знань які надаються в навчальному процесі. Слухачі курсів отримують методичні матеріали, слухають лекції сертифікованих викладачів, виконують практичні завдання.

По закінченні навчання кожен слухач отримує офіційне свідоцтво про проходження курсу навчання.

Для перевірки знань фахівців з "1С:Підприємства" розроблені та проводяться сертифікаційні тести "1С:Професіонал" та іспити "1С:Спеціаліст".

АВТОРИЗОВАНІ ЦЕНТРИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Авторизовані центри сертифікації в рамках програми "1С:Професіонал" проводять сертифікацію користувачів з програмних продуктів системи "1С:Підприємство" для офіційного підтвердження високої кваліфікації, досвіду та навичок ефективного використання у своїй роботі всього спектру можливостей програм лінійки "1С:Підприємство".

ЦЕНТРИ КОМПЕТЕНЦІЇ З ERP-РІШЕНЬ

Для впровадження рішень управлінського класу, таких як "1С:Управління виробничим підприємством для України" і планованого випуску в Україні нового прикладного рішення "1С:ERP Управління підприємством 2.0" створена мережа партнерів, що беруть участь у проекті "1С:Центри компетенції з ERP-рішень" (скорочено "1С:Центри ERP"). Cтатус "1С:Центр ERP" означає наявність у партнера компетенції з ERP-рішень для управління підприємством, у тому числі: фахівці з усіх підсистем, консультанти, сертифіковані керівники проектів, успішні впровадження, система менеджменту якості та інші. Галузеві спеціалізації "1С:Центр ERP-Виробництво", "1С:Центр ERP-Будівництво" і "1С:Центр ERP-Торгівля" відповідають досвіду виконання проектів впровадження ERP-рішень у відповідних галузях і знанням специфічних можливостей рішень для цих галузей.

ЦЕНТРИ РОЗРОБКИ

Одне з найважливіших завдань - розробка та своєчасна підтримка прикладних рішень для програм економічного призначення. Це відноситься як до типових конфігурацій, так і до різних галузевих або спеціалізованих рішень. Побудована технологія взаємодії з партнерами, коли випуск типових, галузевих та спеціалізованих рішень на платформі "1С:Підприємство" здійснюється спільно з партнерами.

Статус "Центр розробки тиражних рішень (Центр Розробки)" введено для виділення особливої ролі партнерів, що займаються розробкою тиражних рішень і цілеспрямованого залучення фахівців-програмістів до розробки рішень на платформі "1С:Підприємство".

Отримати статус "Центр Розробки" можуть партнери, які давно і успішно випускають тиражні рішення на платформі "1С:Підприємство 8", що розповсюджується за одним із варіантів: розробка та супровід типових рішень на замовлення правовласника, видання в рамках проекту "На платформі 1С:Підприємство 8" або випуск в рамках проекту "1С-Спільно".

РЕГІОНАЛЬНІ ДИСТРИБ'ЮТОРИ - ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В РЕГІОНИ

Дистриб'ютори - опорні центри з просування товарів і послуг в регіони та розвитку партнерської мережі. Вони беруть на себе функції, які не завжди під силу або економічно невигідні окремим партнерам регіону - доставка товарів, утримання власної лінії консультацій, реклама партнерської мережі та інші. Дистриб’ютори вирішують задачу оперативного забезпечення регіональних партнерів програмними продуктами, дозволяючи партнерам не витрачати час на логістику постачань, а цілком присвятити себе основній справі - повноцінному обслуговуванню кінцевих користувачів. У кінцевому підсумку це сприяє більш повному, кваліфікованому і швидкому обслуговуванню кінцевих користувачів в регіоні; створенню інфраструктури з просування програмних продуктів ділового призначення і розвитку індустрії програмних продуктів.


Пошук партнерів