1С платформасына арналған мемлекеттік сертификаттар


1С бағдарламалық өнімдерімен алынған мемлекеттік сертификаттар

1С:Предприятие 8

Увеличить
Сертификат соответствия № KZ.7500186.05.01.00044 от 02 ноября 2022 года (действителен до 02 ноября 2025 года)

Увеличить
Сәйкестік сертификаты № KZ.7500186.05.01.00044 02 қараша 2022 тіркелген (2025 жылдын 02 қарашасына деін жарамды)